Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (2023)

Als u ooit de fout 0xc0000001 op uw Windows-systeem bent tegengekomen, weet u hoe frustrerend dit kan zijn. 0xc0000001-foutcode is een opkomend probleem onder Windows-gebruikers.

Deze fout laat het besturingssysteem niet laden vanwege beschadigde bestanden, beschadigde sectoren, enz. Als u geen technisch onderlegde persoon bent, zal het moeilijk zijn om dit op te lossen probleem.

Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (1)

Maar maak je geen zorgen! In dit artikel hebben we vermeld waarom u mogelijk de 0xc0000001 op Windows 10/11 krijgt en hoe u dit kunt oplossen.

Wat betekent foutcode 0xc0000001 op Windows?

Als u uw computer opstart, kunt u een 0xc0000001-fout tegenkomen. Deze fout wordt ook wel een Blue Screen of Death-fout genoemd.

Deze fout treedt meestal op als er een beschadigd RAM-geheugen is, een beschadigd SAM-bestand (Security Account Manager), beschadigde bestanden of als u het bestandssysteem integriteit aangetast.

Manieren om de 0xc0000001-fout te herstellen

Methode 1: verwijder de schadelijke software in de veilige modus

In sommige gevallen treedt deze blauwe schermfout op als zodra u een programma of software van derden installeert. Als u onlangs software hebt geïnstalleerd, is het raadzaam om deze te controleren en die software te verwijderen.

(Video) How to Fix a Blue Screen of Death on Windows 10 / 11

Ten eerste moet u uw systeem opstarten in de veilige modus. Hier is hoe u dat kunt doen:

Ten eerste moet u de computer opstarten vanaf de installatiemedia (zoals cd)

Als u niet weet hoe u de computer moet opstarten vanaf installatiemedia (zoals cd), volg de onderstaande stappen:

Plaats eerst de cd in het systeem. Druk nu op de Windows-knop op het toetsenbord en open het startmenu. Klik op de optie Opnieuw opstarten. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (2) Houd nu de bios-toets om de setup-modus te openen. ASRock:F2 of DEL ASUS:F2 voor alle pc’s, F2 of DEL voor moederborden Acer:F2 of DEL Dell:F2 of F12 ECS:DEL Gigabyte/Aorus:F2 of DEL HP:F10 Lenovo (consumentenlaptops):F2 of Fn + F2 Lenovo (desktops):F1 Lenovo (ThinkPads):Typ en vervolgens F1. MSI:DEL voor moederborden en pc’s Microsoft Surface-tablets:Houd de knop Volume omhoog ingedrukt. Origin PC:F2 Samsung:F2 Toshiba:F2 Zotac:DEL Navigeer naar de Boot strong> met de pijltjestoetsen en selecteer cd-romstations. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (3) Blijf op de + totdat het cd-rom-station het primaire opstartpunt wordt. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (4) Druk op F10 om de configuratie op te slaan en het systeem op te starten vanaf de cd.

Na het volgen van de bovenstaande stappen en het opstarten van de computer vanaf de installatiemedia, volgt u de onderstaande stappen:

Klik op de optie Uw computer herstellen en volg de prompts die op het scherm worden weergegeven. Kies nu Problemen oplossen, klik op Geavanceerde opties, en selecteerOpstartinstellingen. Klik nu op Opnieuw opstarten om door te gaan met het proces. Blijf tijdens het opnieuw opstarten op F4 drukken om naar de Veilige modus te gaan. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (5)

Nu je zich in de veilige modus bevinden, is het tijd om de software te verwijderen die dit probleem heeft veroorzaakt. Zo kunt u dat doen:

(Video) (Easy Fix) Windows 10 Boot Error Code 0xc00000e BSOD

Druk eerst op de sneltoetsen Windows + I om uw systeem Instellingen te openen. Klik nu op de optie Apps. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (6) Bekijk de nieuwste apps die u hebt geïnstalleerd en probeer ze te verwijderen. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (7)

Methode 2: Voer chkdsk uit

Als de bestandsintegriteit op uw harde schijf is aangetast, moet u chkdsk uitvoeren en de fouten herstellen. Hier ziet u hoe u dat kunt doen:

Start eerst Windows op vanaf de cd (volg de stappen die in het bovenstaande gedeelte worden genoemd). Klik nu op de optie Uw computer herstellen. Selecteer het C:\-station voor Windows-installatie. Selecteer nu de opdrachtprompt wanneer het systeemherstelvenster verschijnt. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (8) Typ in de opdrachtprompt het commando: chkdsk C:/f Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (9)

Als u deze stappen volgt, zou uw probleem moeten zijn opgelost.

Methode 3: Voer opstartherstel uit

Als u Windows 10 gebruikt, wordt deze functie geleverd handig om de 0xc0000001 op Windows te repareren. Hier ziet u hoe u opstartherstel kunt uitvoeren:

Schakel eerst de pc in en wacht tot het Windows-logo verschijnt. Druk nu onmiddellijk op de aan/uit-knop. Herhaal dit proces 3 keer totdat u de Automatische reparatie op uw pc ziet verschijnen. Klik nu op Geavanceerde opties. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (10) Op het volgende scherm ziet drie opties onder Kies een optie. Selecteer de optie Problemen oplossen. Selecteer in het volgende scherm Geavanceerde opties. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (11) Klik nu op Opstartherstel en volg de aanwijzingen op het scherm. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (12) Nadat de reparatie is voltooid, controleer of de 0xc0000001-fout nog steeds opduikt.

Methode 4: SAM-bestand kopiëren

Beschadigde SAM-bestanden zijn ook een van de redenen voor de 0xc0000001 op Windows. Om dit probleem op te lossen, moet u het SAM-bestand uit de reparatiemap kopiëren, en hier is hoe u dat kunt doen:

(Video) How to Fix BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO Error

Volg eerst het bovengenoemde proces en start de computer op vanaf de installatiemedia. Nadat het opstarten is voltooid, navigeert u naar Problemen oplossen, selecteert u Geavanceerde opties en selecteert u vervolgens Opdrachtprompt om door te gaan. Typ de volgende opdracht in het opdrachtpromptvenster: C:\Windows\Repair\Sam C:\Windows\System32\Config Als u wordt gevraagd of u het bestaande bestand wilt overschrijven, klikt u op Y. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (13)

Methode 5: Systeembestandscontrole uitvoeren

Systeembestandscontrole is een ingebouwde Windows-tool die u helpt beschadigde systeembestanden te vinden en te repareren. U kunt de onderstaande stappen volgen om de systeembestandscontrole uit te voeren en deze blauwe schermfout op Windows op te lossen:

Start eerst de computer op vanaf de installatiemedia volgens de bovenstaande methode. Klik nu op Uw computer herstellen. Selecteer Problemen oplossen en klik op Geavanceerde opties en selecteer vervolgens Opdrachtprompt. Voer nu de volgende opdracht in de opdrachtprompt in en druk op enter: sfc/scannow Zodra u ziet dat verificatie 100% voltooid is, sluit u alleen de opdrachtprompt. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (14)

Methode 6: Reset de pc

Als geen van de bovenstaande methoden voor u heeft gewerkt, is de laatste stap het resetten van de pc. Zo kunt u dat doen:

Start eerst het systeem op vanaf USB-installatiemedia. Druk op Windows + I om uw Windows-instellingen te openen. Selecteer nu in het gedeelte Update en beveiliging de optie Herstel. Aan de rechterkant ziet u de optie Deze pc opnieuw instellen. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (15) Je wordt nu naar het volgende scherm genavigeerd waar u Kies een optie kunt zien. Hieronder heb je twee opties: Mijn bestanden behouden, en de tweede optie is Alles verwijderen. Hoe foutcode 0xc0000001 op Windows 10/11 te repareren? - All Things Windows (16) Als je corrupt vrij systeem wilt bestanden, klik vervolgens op de optie Alles verwijderen en klik op Volgende.

Opmerking: verwijder alles waarmee al uw belangrijke bestanden worden gewist. Zorg er dus voor dat u dit controleert voordat u ervoor kiest.

Lees nu de waarschuwing en klik op Volgende. Klik nu op Opnieuw instellen en wacht tot het proces is voltooid.

(Video) Troubleshooting Windows 10 Startup: Learn about Startup Settings

Extra tip: gebruik een goed hulpprogramma voor het verwijderen van malware

Zoals eerder vermeld, activeren corrupte bestanden en malware meestal de 0xc0000001 op Windows. Om de malware van uw systeem te verwijderen, is het dus belangrijk om een ​​goede tool voor het verwijderen van malware te hebben.

Hier zijn een paar suggesties van onze kant:

Bitdefender Antivirus Plus: Deze tool heeft meerlaagse ransomware-bescherming en beschermt de computer tegen phishing-aanvallen.

Avast One Essential: Dit is een van de meest populaire tools op de markt. Avast One Essential is de beste keuze als u op zoek bent naar een budgetvriendelijke tool voor het verwijderen van malware. De volledige commerciële suite beschermt uw systeem tegen elke vorm van malware-aanval.

Norton 360 Deluxe: Als u hoogwaardige beveiliging voor uw bestanden en gegevens op uw systeem, zoek dan naar niets anders dan Norton 360 Deluxe. Als malware probeert uw systeem binnen te dringen door voorbij de beschermende lagen te komen, nemen de ondersteuningsagenten van Norton de afstandsbediening over en elimineren de malware. Zo niet, dan storten ze je geld terug. Het beschikt ook over een krachtige, zelfvoorzienende firewall.

Conclusie

0xc0000001 is de meest voorkomende fout die u kunt vinden in het Windows-besturingssysteem. Als u een van de hierboven genoemde methoden volgt, krijgt u een snelle oplossing.

Verder lezen:

(Video) Windows 10 Blue Screen Restart Loop - How To Troubleshoot [2023]

Videos

1. 0xc000021a Fix Windows 10 / 8 | Your PC ran into problem and needs to restart. How to Fix Quickly?
(How to Fix Your Computer)
2. iCloud for Windows 11 - How to INSTALL & SYNC your APPLE DEVICES to your WINDOWS PC WIRELESSLY!
(Learn with Joel Feld)
3. Windows 10/11 boot failure: How to Boot to Windows Recovery Environment
(TechsavvyProductions)
4. Windows 11 Blue Screen Error Critical Process Died FIX {Complete Solution]
(MDTechVideos)
5. How To SPEED UP Windows 10 (VERSION 2004)
(Tech YES City)
6. Windows 10 Maintenance Tasks
(Sele Training)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 10/19/2023

Views: 6107

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.