Osta ja rekisteröi verkkotunnus edullisesti ᐅ IONOS (2023)

Vastaukset usein kysyttyihin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Rekisteröidäksesi oman verkkotunnuksesi, sinun on ensin suoritettava verkkotunnuksen tarkistus tämän sivun yläosassa:

  1. Kirjoita haluamasi verkkotunnuksen nimi valkoiseen hakukenttään. Voit rekisteröidä yleisiä, maakohtaisia ​​ja noin 400 uutta huipputason verkkotunnusta.
  2. Kun olet syöttänyt sen, napsauta "Tarkista". IONOS-verkkotunnuksen tarkistus kertoo muutamassa sekunnissa, voidaanko haluamasi verkkotunnus vielä rekisteröidä.
  3. Jos haluamasi verkkotunnus on ilmainen, voit ostaa sen, valita sen näytetyistä vaihtoehdoista ja seurata rekisteröintiprosessia.

Jokaisella verkkotunnuksella ostat meiltä kaiken, mitä tarvitset sen käyttämiseen, ja voit lisätä lisäpalveluita milloin tahansa. Verkkotunnuksen tarjoajana voit ostaa IONOS:lta muita versioita muilla huipputason verkkotunnuksilla haluamasi yhdistelmän lisäksi.

Jos haluat edustaa yritystäsi Internetissä eri maissa tai perustaa kansainvälisen kaupan, on järkevää rekisteröidä lisäosoitteita vastaaviin huipputason verkkotunnuksiin. Saat myös tavaramerkkisuojan, kun ostat saatavilla olevan verkkotunnuksen, joka sisältää yrityksesi tai tuotemerkkisi.

IONOS huolehtii myöhemmistä muodollisuuksista verkkotunnuksesi rekisteröimiseksi puolestasi. Yksinkertaisen verkkotunnuksen rekisteröinnin lisäksi hyödyt myös kattavasta verkkotunnuksesta erilaisille hosting-ratkaisuille. IONOS-asiakkaana voit myös varata verkkotunnuksen My IONOS -asiakasalueeltasi ja lisätä sen IONOS-pakettiisi.

Ei, rekisteröit verkkotunnuksen vain tietylle ajanjaksolle. Verkkotunnus rekisteröidään yleensä sinun nimillesi vuodeksi. Sitten sinun on uusittava tämä rekisteröinti. Verkkotunnuksen ostaminen ei ole pysyvää eikä ollenkaan mahdollista. Itse asiassa vuokraat vain verkkotunnuksen ja joudut yleensä uusimaan tämän vuokrasopimuksen vuosittain. Automaattisen uusimisemme ansiosta sinun IONOS-asiakkaana ei tarvitse huolehtia siitä. Sopimus uusitaan automaattisesti joka vuosi, ellet aktiivisesti päätä olla tekemättä niin. Voit siis olla varma, että kukaan ei nappaa verkkotunnuksen nimeä, vaikka et osta verkkotunnusta kerran.

Jos aiot rekisteröidä verkkotunnuksen tai olet jo tehnyt niin, törmäät todennäköisesti lyhenteeseen DNS. Se tulee sanoista Domain Name System. Tämä järjestelmä on vastuussa siitä, että Internetin käyttäjät pääsevät halutulle verkkosivustolle syöttämällä URL-osoitteen. Jokainen verkkosivusto löytyy yksilöllisesti tietyllä numeroyhdistelmällä - sen palvelimen IP-osoitteella, johon se on tallennettu.

Koska näiden numeroiden muistaminen olisi kuitenkin hankalaa, ne on linkitetty ainutlaatuiseen nimitykseen, verkkotunnukseen. Syötät siis verkkotunnuksen URL-osoitteen muodossa (http://www.) selaimen osoiteriville ja päädyt sitten verkkotunnusjärjestelmän ansiosta halutulle sivulle. Toisin kuin IP:t, verkkotunnukset ovat myös käyntikortin luonteisia, koska käyttäjät muistavat merkityksellisen verkkotunnuksen paremmin.

Voit vaikuttaa verkkotunnuksesi valintaan verkkotunnuksen nimellä ja yhdellä lukuisista verkkotunnuksen päätteistä (ylitason verkkotunnukset), esimerkiksi nimi.de tai nimi.business. Verkkotunnuksen laajennuksen avulla voit määrittää tarkemmin, mihin aihealueeseen tai mihin maahan verkkosivustosi viittaa. Kun rekisteröit verkkotunnuksesi, sinulla on useita vaihtoehtoja IP-osoitteesi määrittämiseen. IONOS-verkkotunnuksen isännöinnissä sinulla on käytettävissä useita DNS-asetuksia.

Näitä tulee aina harkita huolellisesti, sillä niillä on suuri vaikutus verkkosivujen saavutettavuuteen. Asetukset vaikuttavat nimipalvelimen valintaan, A-tietueeseen IP-osoitteen määrittämiseksi toimialueelle, CNAME-tietueeseen toisen toimialueen nimen ("aliaksen") määrittämiseksi olemassa olevalle toimialueelle IP-osoitteilla sekä sähköpostipalvelimen asetusten MX-merkintöihin. Rekisteröi verkkotunnus meille, saatavilla on myös käänteiskartoitusasetukset, TXT-tietueet sekä SPF-tietueet ja SRV-tietueet.

Jos sinulla on kysyttävää joistakin asetuksista, löydät selkeät tiedot kaikista asetuksista ohjekeskuksestamme.

Jos suunnittelet verkkotunnuksen rekisteröintiä, sinun kannattaa harkita huipputason verkkotunnuksen (TLD) valitsemista. Tämä on verkkotunnuksen viimeinen osa. Tunnetut verkkotunnuksen päätteet ovat .com, .de tai .org. TLD:t voidaan jakaa eri ryhmiin. Laajennuksia, kuten .com (lyhenne sanoista "Kaupallinen") ja .org ("Organization"), kutsutaan yleisiksi TLD:iksi.

Jos ostat tällaisen verkkotunnuksen, päätteet osoittavat kotisivutarjouksen tyypin. Esimerkiksi .com oli alun perin tarkoitettu yrityksille. Alta .org löydät kaikenlaisia ​​organisaatioita Pääte .de on esimerkki maapäätteestä Saksalle. Nämä koostuvat aina kahdesta kirjaimesta. Vaikka erittäin suuri määrä Internet-sivuja löytyy päätteistä, kuten .de, .net tai .com, ne antavat Internetin käyttäjälle silti jonkinlaisen suuntauksen. Jos esimerkiksi kohdistat kaupallisen verkkosivustosi kansainväliselle yleisölle, sinun kannattaa harkita .com-verkkotunnuksen rekisteröintiä.

Vuodesta 2013 lähtien aluetunnusten valikoima on lisääntynyt valtavasti, nämä lyhennetään lyhenteellä nTLD (new top-level domains). nTLD:t noudattavat edellistä kaavaa ja tarjoavat monia uusia mahdollisuuksia rekisteröidä sopiva, merkityksellinen verkkotunnus. Uudet maantieteelliset aluetunnukset mahdollistavat verkkotarjousten paikantamisen tarkemmin.

TLD:iksi voidaan nyt valita esimerkiksi kaupunkien nimet tai liittovaltion lyhenteet.berliini. Nämä tarjoavat yrityksille, joilla on paikallisesti rajoitettu tarjous, loistava tilaisuus näyttää jo paikalliset ankkurointinsa verkkotunnuksessa. Muita esimerkkejä nTLD:iden tarjoamista uusista suunnittelumahdollisuuksista ovat urheiluun, harrastuksiin, aktiviteetteihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät päätteet, kuten .yoga, .business ja .consulting.

Oletko kiinnostunut ostamaan uuden ylätason verkkotunnuksen? IONOS:lla voit ostaa upouuden verkkotunnuksesi tai rekisteröidä hyödyllisiä versioita olemassa olevasta verkkotunnuksestasi edulliseen hintaan.

Kuka tahansa saa sellaisensuojattu verkkotunnussaattaa huomata, että haluamasi nimi on jo käytössä. Varsinkin maanpäätteet ja todistetut yleiset aluetunnukset ovat ylikuormitettuja suosion ja rajallisen valikoiman vuoksi. Tästä syystä rekisterinpitäjät päättivät laajentaa TLD-tarjontaa.

Jos verkkotunnus on varattu, on nyt houkuttelevia vaihtoehtoja halutun verkkotunnuksen rekisteröimiseen. Jos sinulla on esimerkiksi hyvä liikeidea, saattaa olla hyödyllistä suojata useita verkkotunnuksen muunnelmia ennen kuin joku muu tekee. Esimerkiksi verkkotunnuksesta kannattaa ostaa eri muunnelmia, eli oma yksilöllinen verkkotunnus erilaisilla ylätason verkkotunnuksilla.

Sinun tulisi ainakin suojata brändisi tai yrityksesi nimi eri versioissa. Uudet aluetunnukset voivat tarjota etuja tunnettuihin ratkaisuihin verrattuna. Tällä tavalla käyttäjät voivat löytää verkkoyrityksesi nimenomaan osoitteen alta, jonka pääte on kuten.myymälätai.omaisuus. Aseta alueellinen painopiste käyttämällä verkkotunnusta.berliinitai.bayernrekisteröityä.

Voit selvittää IONOS:lta, milloin voit ostaa tällaisen uuden verkkotunnuksen. Jos huomaat verkkotunnuksen tarkistuksesta, että yrityksesi tai tuotemerkkisi tietyillä päätteillä on jo käytössä tietämättäsi, voit käyttää Whois-kyselyä selvittääksesi, kuka tämän verkkotunnuksen omistaa. Jos se loukkaa tavaramerkkioikeuksiasi, sinulla on mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin sitä vastaan. Jos olet tavaramerkin omistaja, sinulla on yleensä oikeus rekisteröidä vastaava verkkotunnus.

Jos aiot ostaa verkkotunnuksen, on useita näkökohtia, jotka on otettava huomioon. Verkkotunnuksen tulee olla ytimekäs ja käyttötarkoituksesta riippuen yhteydessä kotisivutarjoukseen. Siksi blogien liike- tai yksityisnimet ovat aina ilmeinen ratkaisu.

Se, minkä nimen valitset, riippuu viime kädessä sinusta, ja mielikuvituksellesi on paljon tilaa kehittyä. Muista kuitenkin, että käyttäjät unohtavat liian pitkät nimet. Voit tietysti myös rekisteröidä haluamasi verkkotunnuksen eri kirjoitusasuja. Jos joku kirjoittaa verkkotunnuksesi väärin selaimen osoiteriville, hän päätyy silti verkkosivustollesi.

Lisäksi on hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit helposti välttää oikeudelliset ristiriidat verkkotunnusta ostettaessa. Koska vaikka verkkotunnus on ilmainen ja voit rekisteröidä sen, on otettava huomioon muutamia näkökohtia.

Älä esimerkiksi käytä tuotemerkkejä ja yritysten nimiä, jotka on suojattu verkkotunnuksellesi. Sama koskee elokuvia, ohjelmistosovelluksia ja lehtiä. Jopa julkkikset reagoivat joskus oikeustoimiin, jos heidän nimeään käytetään kotisivuna. Myös kaupunkien nimet voivat aiheuttaa ongelmia.

Tässä nTLD:t ovat erittäin hyviä vaihtoehtoja kotisivun paikallisen yhteyden näyttämiseen verkkotunnuksen nimessä. Huomaa kuitenkin, että jos haluat ostaa verkkotunnuksen, joka päättyy vastaavaan paikalliseen verkkotunnukseen, sinun on usein todistettava olevasi asukas tai toimipaikka kyseisellä alueella tai kaupungissa.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 09/29/2023

Views: 5952

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.